LAN EREMUAK

IKERKETA, ESPERIMENTAZIOA, DIBULGAZIOA

Marko estrategikoa

Demokraziaren Berrikuntzan sakontzea da Arantzazulab-en helburu nagusia; herritarren, herritar antolatuen eta erakunde publikoen arteko harreman ereduak birpentsatu, eta herritarrak erabaki publikoetan eta politika publikoen diseinuan modu eraginkorrean inplikatzeko.

Nola egiten dugu hori?

Gure lan eremu nagusiak dira:

1. Arantzazulab Topagunea. Berrikuntza ekosistemen katalizatzaile

2. Demokrazia deliberatiboa hedatzea.

3. Tokiko erronkei ikuspegi sistemikoarekin erantzutea: 2030Agenda eta GJHak tokikotzea

4. Ezagutzaren jasoketa eta dibulgazioa

5. Irudimen kolektiboa etorkizuna irudikatzeko eta politikak birmoldatzeko

6. Trantsizio eko-sozialerako sandbox aurreratuak

Lan eremu guztietan gure egitekoaren oinarriak eta ezaugarriak dira:

  • Ikuspegi berritzailea eta eraldatzailea txertatzea.
  • Aktore ezberdinen lankidetza eta saretzea sustatzea.
  • Nazioarteko ikuspegia ekartzea eta ezagutza aurreratuarekin konektatzea.
  • Lan egiteko balio eta printzipio propioen gainean egitea.

Arantzazulab Topagunea. Berrikuntza ekosistemen katalizatzaile

Arantzazulab-en Lankidetzazko Gobernantzan sakontzeko eragileen arteko harreman eredu berriak eta berrikuntza ekosistemak sustatzen ditugu. Berrikuntza ekosistemak eraldaketa eragileek osatutako sareak dira; eta beste eragile batzuekin konektatzeko eta lan egiteko konpromisoa hartzen duten eragileek koordinatzen eta sustatzen dituzte. 4 elkargune sortu ditugu:

Demokrazia deliberatiboa hedatzea

Gizartea deliberazioan txertatzeko guneak sustatu eta errazten ditugu. Lankidetzazko gobernantza praktikara eramateko tresna bat bezala,demokrazia deliberatiboarekin esperimentatzeko hautua egin zen laborategiaren lehen urtean. Bi “Herritarren Batzar” sustatu eta abian jarri ditugu modu aitzindarian lehenengoz gurean. Prozesu hauek lankidetzazko gobernantzan eta berrikuntza demokratikoan sakontzeko aukera ematen digute eta erakunde publikoen eta herritarren arteko harreman eredu berriak aktibatzen dituzte.

Bi egitasmo hauekin Arantzazulab-en azken helburua da demokrazia deliberatiboaren inguruko ezagutza garatzea, tokiko gaitasunak sortzea eta euskal erakundeetan deliberazio prozesuak instituzionalizatzeko baldintzak sortzea euskal erakundeetan herritarrak erabaki publikoetan inplikatzeko deliberazio tresna hau modu egonkorrean txertatuz. Egun Euskal Herriko erakunde ezberdinekin "Herritarren Batzar” berriak diseinatzen dihardugu, baita berrikuntza demokratikoko tresna hau instituzionalizatzeko lanketan ere.

“Prozesu honek lagundu dit kolektiboaren beharretan pentsatzen, besteen beharretan pentsatzen, eta ez bakarrik nire behar indibidualetan"; Batzarkidea.

“Orain dela urte asko iritsi nintzen Tolosara, eta hau izan da zerbaiten parte sentitu naizen lehen aldia”; Batzarkidea.

"Herritarren Batzarraren helburua da herritarrak gai eta erronka publiko garrantzitsu baten eztabaidan inplikatzea eta udal honek konpromisoa hartzen du gomendio horiei jarraipena egin eta horiei erantzuteko"; Olatz Peon, Tolosako alkate ohia. 

"Ikusten duzuenez, adin ezberdinetako taldea gara, klase ekonomiko eta sozial desberdinetakoak, eta Gipuzkoako leku desberdinetakoak.Eta oso harro nago talde honetako kide izateaz. Hau guztia egiteko gai izan gara"; Batzarkidea.

"Pozgarria izan da esperientzia. Bukaerara oso ondo iritsi gara. Ikasi dut gauza asko eta gehiago ikasteko gogoekin noa"; Batzarkidea.

2030 Agenda. GJHak tokikotzea

2030 Agenda Nazio Batuen akordio bat da, eta 17 helburuek osatzen dute etorkizun hobea eraikitzeko, eta kontratu sozial berri baten oinarria da. Guk guretik nahi dugu GJHen aldeko ekarpena egin, eta 2030 Agendaren garapenean gizartea aktibatzeko proiektu berritzaileak sustatzen ditugu.

GJHen aldeko Euskal Aliantza – Adierazpena. 2030 Agenda Euskadi Kontratu Sozial baterako.

 

2030 Agendaren garapena

Gobernuen eraldaketa eta gizartearen aktibaziorako hurbilpen berriak

Ezagutzaren dibulgazioa eta ezagutzaren sistematizazioa

Ezagutza-Ataria
Ezagutza-Ataria_2
Ezagutza Ataria - Laster!