LAN EREMUAK

ARANTZAZULAB TOPAGUNEA.

BERRIKUNTZA EKOSISTEMEN KATALIZATZAILE

Lankidetzazko gobernantzan
gunea

Gobernantzaren berrikuntzan ari garen eragileon gunea da. Helburua da elkar-trukerako espazioa eta kontzientzia komuna lantzeko espazioa izatea. Kideek adostu dute terminoen eta praktiken aniztasunetik

(bestea onartzetik) eraiki behar dela ekosistema; Horretarako beharrezkoa izango da ekosistemaren norabidea lantzea, bere iraunkortasuna bermatzea eta eragile guztiontzako onura definitzea.

Albisteak

Dokumentuak: